Share
klik op foto om ze te vergroten
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
Hulpfonds CHILUMBA vzw
Er zijn 2 bezoekers online.
Verberg achtergrond

 

 

AANDACHT VEREIST!

Wanneer u deze tekst kan lezen, betekent dit dat JavaScript is uitgeschakeld of het wordt niet ondersteund door uw browser. Om deze website te kunnen weergeven dient JavaScript ingeschakeld te zijn!
Activeer JavaScript door de opties van uw browser te wijzigen, vervolgens probeert u opnieuw.

 
Verslag uit Chilumba
door de secretaris van het schoolcomité (vertaling Paul Cardon)

 

Op 5 mei 2008 bezochten Walter Deproost en Chris, samen met Lucien, Lucy en Annemie de Happy Chilumba lagere school. Tezamen met de leden van het comité en hun echtgenotes, de leerkrachten, het schoolhoofd en het dorpshoofd Mac Ndovie werd een lunch aangeboden.

De aanwezigen uitten hun verwondering en tevredenheid om de snelheid waarmee het tweede blok werd gerealiseerd en de opening van de eerste twee klassen van de school. De verschijning van deze bezoekers bleek een hele eer voor de kinderen. Ook de comitéleden waren positief verrast met deze primeur en het bezoek van een dergelijk aantal "msungus" (blanken). "We hadden nooit durven vermoeden," aldus de comitéleden, "dat zo’n afvaardiging naar Chilumba zou komen en onze school wilde bezoeken".

 

 

 

Het schoolhoofd heeft zijn beste pak aangetrokken


Lucien test de stevigheid van de nieuwe schoolbanken


Wij waren deze groep uitermate dankbaar voor het nieuws dat zij verder in België zullen verspreiden. De bezoekers hadden eveneens diverse en vele geschenken mee voor zowel de leden van het comité als voor de leerkrachten en schoolkinderen: 2 laptops, kladblokken, potloden, tandenborstels, pennen, krijt en vele andere dingen.
Walter bracht ons verder uitstekend nieuws, n.l. de plannen om een bezoekersruimte te bouwen, teneinde stagiairs uit België te kunnen onderbrengen in de toekomst.
Het comité op haar beurt dankte de bezoekende groep en hoopte dat zij verdere initiatieven aan de dag zouden leggen voor de kinderen van Chilumba en dat hun fondsen ertoe zullen bijdragen het onderwijs verder te stimuleren.
Het bezoek was tevens een aansporing om nog harder te werken en het comité drong erop aan ook in de toekomst nog dergelijke bezoeken en ontmoetingen te doen plaatsvinden.

 

 

 

De vrouwen van de leden van het schoolcomité aan de kook


Juf Lombani met de kinderen van klas "standard one"


Het dorpshoofd hoopte dat de bezoekers de bezochte plaats als hun tweede thuis zouden willen beschouwen en drong erop aan dat zij zich er echt thuis zouden voelen.
Tot slot spraken de bezoekers de belofte uit ook in de toekomst dit soort bezoeken te plannen en verder geld in te zamelen voor het Chilumba Project bij hun terugkeer in België.

 

 

 

Blok 2 (achteraan) nadert zijn eindfase


De school is gelegen op een rustige plaats net buiten het dorp