Share
klik op foto om ze te vergroten
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
 • Omdat onderwijs voor elk kind belangrijk is
Hulpfonds CHILUMBA vzw
Er zijn 2 bezoekers online.
Verberg achtergrond

 

 

AANDACHT VEREIST!

Wanneer u deze tekst kan lezen, betekent dit dat JavaScript is uitgeschakeld of het wordt niet ondersteund door uw browser. Om deze website te kunnen weergeven dient JavaScript ingeschakeld te zijn!
Activeer JavaScript door de opties van uw browser te wijzigen, vervolgens probeert u opnieuw.

 
Malawi.

 

Malawi ligt in het zuidoosten van Afrika. Het land wordt begrensd door Zambia, Mozambique en Tanzania.

Het land heeft een oppervlakte van 118 000 km2 (bijna 4 maal groter dan België).

Het Malawimeer is ongeveer 560 km lang en 75 km breed op zijn breedste punt, en beslaat een gebied van ongeveer 29.600 km². Zodoende is de oppervlakte van het meer vergelijkbaar met de oppervlakte van België. Het meer wordt omgeven door de staten Mozambique, Malawi en Tanzania. Ongeveer drie kwart van het meer ligt in Malawi; de rest ligt in Mozambique en Tanzania. Het meer vormde zich waarschijnlijk ongeveer 40.000 jaar geleden.

Het land telt 17.377.000 inwoners waarvan 66 % onder de armoedegrens leeft.
Daarmee hoort Malawi bij de 3 armste landen ter wereld.

De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven,en de traditionele gerichtheid op het verbouwen van thee en tabak op plantages, maken samen met het zeer lage opleidingsniveau van de bevolking de economische situatie dramatisch. Verder behelpen vele inwoners zich van landbouw en veeteelt. De traditionele landbouwactiviteiten zijn het verbouwen van maïs, casava e.a. groenten. Bij de inwoners die langs het Malawimeer wonen zijn vele mannen die aan visvangst doen om deze vissen lokaal of op de markten te koop aan te bieden.

Het Malawimeer is bekend om zijn vele endemische cichliden. Een groot deel hiervan wordt door lokale exportbedrijven levend naar grote delen van de westerse wereld verstuurd om in aquaria te houden. Hoofdzakelijk zijn deze cichliden onder te verdelen in 3 categorieën:
Utaka's:
voornamelijk grote rovers (17-45 cm). de naam komt van de inheemse bevolking die deze vissen Utaka noemt.
Mbuna's:
kleinblijvende, veelal dominante, kleurrijke soorten (7-17 cm) die meestal langs de rotskusten leven.
Keizercichlides (Aulonocara's):
vredige, zandbewonende cichliden (10-20 cm ook wel keizerbaarzen genoemd.

Een belangrijke oorzaak van sterfte bij de bevolking is de aids-epidemie, die een belangrijk deel van de middengeneratie heeft weggeveegd. 55 % van de bevolking is jonger dan 16 jaar en de momentele levensverwachting ligt rond de 40 jaar.

De officiële landstalen zijn Chichewa, de belangrijkste lokale taal, en Engels omdat Malawi tot 1964 een Britse kolonie was. In de regio van Chilumba spreken de mensen Tumbuka.